Projekti

Interešu izglītības centrā “Lielvārdi”

Interešu izglītības centrā “Lielvārdi”

Ķeipenes pamatskolas 3., 4 klases skolēni projekta ietvaros „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001 apmeklēja Interešu izglītības centru „Lielvārdi” un nostiprināja robotikas pulciņā iegūtās zināšanas un prasmes elektronikā. Bērni elektronikas nodarbības laikā ar īpaša elektronikas konstruktora palīdzību pārliecinājās ar ko atšķiras elektrības virknes saslēgums no paralēlsaslēguma. Praktiski darbojoties, pēc dotās shēmas skolēni dažādos veidos spīdināja…