Aktivitātes

Individuālo kompetenču attīstības iespējas Ķeipenes pamatskolā

Individuālo kompetenču attīstības iespējas Ķeipenes pamatskolā

Līdz šim Ķeipenes pamatskolā tika īstenota projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/1/001) 1. kārta, kuras ietvaros divu gadu laikā tika piedāvātas tādas papildu aktivitātes kā robotikas, jauno inženieru, angļu valodas un dabas zinību pulciņi, kā arī tika rīkota vairāku dienu muzikālā nometne. Šajā mācību gadā tika uzsākta projekta 2. kārta, kas ilgs divus…

Vingrojam kopā

Piektdien, 20.septembrī, Olimpiskā sporta diena norisinājās visās Latvijas skolās, arī mūsējā. Plkst. 10.00 visi vienojāmies kopīgā rīta vingrošanā. Publiku dejas ritmā iesildīja gan 1. un 2. klases bērni, gan 9.klases meitenes. “Bija ļoti jautri un forši izkustēties, gribētos tā darīt biežāk.”  Ance, 9.klase“Ļoti patika, es arī dejoju.” Dana, 2. klase“Man vislabāk patika kā dejoja puisis…