Projekts “Pumpurs”

Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE” sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību laika posmā no 01.10.2022.-28.02.2023. realizē projektu “DZĪVOT ZAĻI ĶEIPENĒ!”, kura ietvaros tiek rīkots pilnībā apmaksāts pasākumu kopums, 20 Ķeipenes pamatskolas 6. līdz 9.klašu grupas jauniešiem, lai veicinātu dalībnieku izpratni par savu potenciālu, īpašībām un talantiem, sniegtu iespēju attīstīt mērķtiecību un radošo domāšanu, pilnveidotu sadarbības un komunikācijas prasmes, paaugstinātu pašapziņu, līdz ar to arī gūtu motivāciju mācīties.

Galvenās aktivitātes:

  • Mērķu plānošanas meistarklasē “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?” jaunieši apgūs mērķu plānošanas metodiku, kas palīdzēs izplānot un sasniegt mērķus.
  • Vienas dienas pārgājiens “Piedzīvojums dabā”,  kura laikā dalībnieki veidos izpratni par vides un cilvēka praktiskās darbības mijiedarbību, novērtēs un noskaidros, kāpēc ir svarīgi saglabāt ekoloģiski tīrus dabas resursus. Caur komandu veidošanas un grupas saliedēšanās aktivitātēm, pārvarot grūtības un šķēršļus,  dalībnieki novērtēs un stiprinās atbalstu viens otram, noskaidros savu lomu grupā.
  • Sadarbību un komunikāciju veicinošs treniņš “Misija Ogrē”, kura laikā dalībnieki, darbojoties mazās grupiņās, izpildīs dažādus mazus, izaicinošus komandu uzdevumus; piedzīvos situācijas, kur tie trenēs komunikācijas un savstarpējās sadarbības spējas, mācīsies sadarboties un paļauties viens uz otru.
  • Radošu un praktisku nodarbību cikls “MĀCIES UN DARI ZAĻI”. Nodarbību laikā dalībnieki radoši izglītosies par videi draudzīgu dzīvesveidu un “zaļo domāšanu”. Caur praktisku darbošanos, apgūs “zaļās” prasmes, uzzinās kā mazināt ietekmi uz vidi, izmantojot dabas materiālus vai izmantojot materiālus atkārtoti un taupot resursus. Nodarbību gaitā, attīstot savu iniciatīvu, dalībnieki radīs paši savu priekšmetu: funkcionālu priekšmetu/mēbeli vai paliekošu vides objektu.

Programmu īsteno Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE”, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstīt jauniešus, veicinot uzņēmības, iniciatīvas un jaunrades garu, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Programmu atbalsta PuMPuRS, kas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Vairāk informāciju var atrast: www.pumpurs.lv

Informāciju sagatavoja Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE”.

Aizkraukles purvs

Pumpura projekta ietvarā “DZĪVOT ZAĻI” viena no aktivitātēm ir piedzīvojums dabā, kas tiek realizēts Ķeipenes pamatskolā. Aktivitātes mērķis ir atrasties neformālā vidē, neierastos apstākļos, sniegt dalībniekiem iespēju izprast vides…
Lasīt vairāk… Aizkraukles purvs