Projekti

Nodarbību grafiks

Iepazīsti stikla mākslu
Iepazīsti stikla mākslu

19. maijā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Ķeipenes Tautas namā viesojās jaunās stikla mākslinieces ar radošo un praktisko nodarbību “Iepazīsti stikla mākslu”. Nodarbības sākumdaļā skolēniem pastāstīja par stiklu, tā īpašībām, daudzveidīgām apstrādes iespējām. Ar lielu interesi skolēni noskatījās īsfilmu, par to, kā top dažādi stikla priekšmeti. Turpinājumā viņi sajutās kā īsti mākslinieki, darinot sev dekoru…

Projekts “DZĪVOT ZAĻI Ķeipenē!”
Projekts “DZĪVOT ZAĻI Ķeipenē!”

Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “Talantu kalve” sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību laika posmā no 2022.gadaoktobrim līdz 2023.gada februārim īstenoja projektu “DZĪVOT ZAĻI Ķeipenē!”. Jaunieši piedalījās izglītojošās, radošās un aizraujošās aktivitātēs ārpus formālās izglītības, lai, veicinātu savu izpratni par savu potenciālu, īpašībām un talantiem, attīstītu mērķtiecību un radošo domāšanu, pilnveidotu sadarbības un komunikācijas prasmes, paaugstinātu pašapziņu,…

18. novembra svētku koncerts
18. novembra svētku koncerts

Skaistajā, Latvijai nozīmīgajā nedēļā muzikāli brīnišķīgajā pasaulē mūs, Ķeipenes pamatskolas skolēnus, skolotājus, ieveda komponists, ģitārists Jānis Bērziņš, mācot iepazīt, saprast, iemīlēt mūzikas instrumentu- ģitāru, kā arī priecēja ar skaistām melodijām….Cik neparasts skanējums “Dzimtajai valodai”! Cik dziļi saviļņojošs ” Melanholiskais valsis”! 4.un 5.klases bērni par koncertu saka: “Patika spēlētā rokmūzika, skanējuma ritms, interesanti vērot dažādas ģitāras,…

Aizkraukles purvs
Aizkraukles purvs

Pumpura projekta ietvarā “DZĪVOT ZAĻI” viena no aktivitātēm ir piedzīvojums dabā, kas tiek realizēts Ķeipenes pamatskolā. Aktivitātes mērķis ir atrasties neformālā vidē, neierastos apstākļos, sniegt dalībniekiem iespēju izprast vides un cilvēka praktiskās darbības mijiedarbību, novērtēt un noskaidrot, kāpēc ir svarīgi saglabāt ekoloģiski tīrus dabas resursus, vienlaicīgi radīt vidi un apstākļus, kur pārvarot grūtības un šķēršļus,…

Bezmaksas pašizaugsmes programma jauniešiem
Bezmaksas pašizaugsmes programma jauniešiem

Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE” sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību laika posmā no 01.10.2022.-28.02.2023. realizē projektu “DZĪVOT ZAĻI ĶEIPENĒ!”, kura ietvaros tiek rīkots pilnībā apmaksāts pasākumu kopums, 20 Ķeipenes pamatskolas 6. līdz 9.klašu grupas jauniešiem, lai veicinātu dalībnieku izpratni par savu potenciālu, īpašībām un talantiem, sniegtu iespēju attīstīt mērķtiecību un radošo domāšanu, pilnveidotu sadarbības…

Ķeipenes pamatskolā turpinās projekts individuālo kompetenču attīstībai
Ķeipenes pamatskolā turpinās projekts individuālo kompetenču attīstībai

Ķeipenes pamatskola turpina īstenot projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/1/001) 2. kārtu. Šajā sarežģītajā laikā projekta sniegtais atbalsts ir īpaši svarīgs un nozīmīgs visiem Ķeipenes pamatskolas skolēniem. “Šobrīd dažas ģimenes ir zaudējušas darbu un vecāki ir satraukušies par gaidāmo nākotni. Šis emocionālais slogs atspoguļojas uz bērniem, tāpēc mums kā skolai ir svarīgi rast…

Individuālo kompetenču attīstības iespējas Ķeipenes pamatskolā
Individuālo kompetenču attīstības iespējas Ķeipenes pamatskolā

Līdz šim Ķeipenes pamatskolā tika īstenota projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/1/001) 1. kārta, kuras ietvaros divu gadu laikā tika piedāvātas tādas papildu aktivitātes kā robotikas, jauno inženieru, angļu valodas un dabas zinību pulciņi, kā arī tika rīkota vairāku dienu muzikālā nometne. Šajā mācību gadā tika uzsākta projekta 2. kārta, kas ilgs divus…

Baldones observatorija apmeklējums
Baldones observatorija apmeklējums

13. maijā Ķeipenes pamatskolas skolēni apmeklēja Baldones observatoriju projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attōstībai” 8.3.2.2./16/I001 ietvaros. Observatorijā ir iespēja ceļot kosmosā, palūkoties uz plānētām, zvaigznājiem, pavadoņiem ar planetārija palīdzību, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un pieslēgumus. Lūkoties debesīs tiešsaistē. Skolēni bija sajūsmināti par dzirdēto un redzēto. Visi slavēja ekskursijas vadītāju par atraktīvu un aizraujošu ceļojumu saules sistēmā….

Lielbritānijas kultūras aspekti
Lielbritānijas kultūras aspekti

2017./ 2018. un 2018./2019.mācību gadā Ķeipenes pamatskolas skolēniem tika dota  iespēja piedalīties projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2./16/I/001, kura ietvaros skolēni iepazinās ar dažādiem Lielbritānijas kultūras aspektiem, tai skaitā jaunāko literatūru, tradicionālajiem ēdieniem, britu mākslu. 2018. gada 8. martā vēl toreizējie otrās un ceturtās klases skolēni devās ekskursijā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur…

3D modelēšanas un printēšanas pamatprincipi
3D modelēšanas un printēšanas pamatprincipi

Ķeipenes pamatskolas ROBOTIKAS PULCIŅA dalībnieki projekta ietvaros „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ”8.3.2.2./16/I/001 apmeklēja Kompetences centru „Lielvārds”  Lielvārdē. Divās saistošās un interesantās nodarbībās tika apgūti 3D modelēšanas un printēšanas pamatprincipi un Elektronikas pamati. 3D modelēšanas nodarbība sākās ar stāstījumu un diskusiju, ko nozīmē jēdziens “3D”. Noskaidrojām, kā 3D tehnoloģijas pielieto dažādās industrijās un kādu profesiju pārstāvji pielieto…

Interešu izglītības centrā “Lielvārdi”
Interešu izglītības centrā “Lielvārdi”

Ķeipenes pamatskolas 3., 4 klases skolēni projekta ietvaros „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001 apmeklēja Interešu izglītības centru „Lielvārdi” un nostiprināja robotikas pulciņā iegūtās zināšanas un prasmes elektronikā. Bērni elektronikas nodarbības laikā ar īpaša elektronikas konstruktora palīdzību pārliecinājās ar ko atšķiras elektrības virknes saslēgums no paralēlsaslēguma. Praktiski darbojoties, pēc dotās shēmas skolēni dažādos veidos spīdināja…