Rīkojums par kārtību, kādā skolēni varēs saņemt brīvpusdienas attālināto mācību laikā