Jaunumi

Ķeipenes pamatskolai 50
Ķeipenes pamatskolai 50

Mīļie Ķeipenes skolas bijušie, esošie skolēni, absolventi, skolotāji, skolas darbinieki! Laiks skrien. 2024. gadā (visticamākais, ka rudenī) pulcēsimies salidojumā: tagadējai Ķeipenes skolai – 50 gadu jubileja! Darīsim tā, lai par dalībnieku, organizētāju varētu būt ikviens no mums! Atstāsim skolai, sev, Ķeipenei, Latvijai paliekošu vērtību. Tā būs grāmata – kā burvīgs liecinājums skolas un pagasta kultūrvēsturē….

Barikāžu silto atmiņu dūmos
Barikāžu silto atmiņu dūmos

Vēsturē nekas nenoslēdzas, gadiem ritot, bijušais un zināmais atplaiksna citā gaismā. Kaut kāda jauna garīga sakustēšanās ir atgriezusies arī Barikāžu atcerēs, apcerēs, piemiņā… Biju patīkami pārsteigts, ka tiku paaicināts uz savas Ķeipenes skolas skolotāju aktīvistu apspriedi, kur cita starpā lietišķi un ātri izrunājām par tikšanos pie Barikāžu piemiņas ugunskura 18. janvārī. Bez mazākās tielēšanās katrs…

Ogres bibliotēkas apmeklējums
Ogres bibliotēkas apmeklējums

Uzsākot jauno mācību gadu, viens no Ķeipenes pamatskolas mērķiem bija attīstīt uz veicināt bērnu interesi par grāmatu lasīšanu. Lai iepazītu plašo grāmatu pasaules piedāvājumu, gada griezumā plānots apmeklēt dažādas bibliotēkas. Liela daļa Ķeipenes pamatskolas skolēnu šobrīd izmanto iespēju apmeklēt Ogres Centrālās bibliotēkas rīkotās nodarbības “Lasītrosme”, kuru laikā iespējams iepazīties ar dažādām bērnu vecumam atbilstošām grāmatām,…

Spēlējam “Sprīdīti”
Spēlējam “Sprīdīti”

22.12.2022 visi kopā izspēlējām mūsu mīļo “Sprīdīti”. Novēlam ikvienam atrast savu iekšējo bērnu, proti, Sprīdīti, kurš drosmīgi stājas pretim velnam un lutausim, kurš ik brīdi ir gatavs pasaulē aizstāvēt labo un kurš galu galā aizved mūs uz zemi laimīgo – un izrādās uz mājām! Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus!

Bērzu tāšu meistardarbnīca
Bērzu tāšu meistardarbnīca

Pumpura projekta ietvarā “Dzīvot zaļi” 21.12.2022 Ķeipenes pamatskolā Pumpura projektā “Dzīvo zaļi” – radoši un praktiski darbojās 7.,8. un 9. klases skolēni, iepazīstoties ar amatnieku profesiju, šoreiz – tāsiķi. Sākumā bija jāiepazīst materiāls, pēc tam – jāizdomā gaita, kā izstrādāt produkta gala variantu. Praktiska un radoša darbošanās grupās, izmēģinot savas spējas, bērniem ļāva apgūt jaunas…

Valmieras teātra izrāde “Slinkums”
Valmieras teātra izrāde “Slinkums”

21. decembrī kultūrizglītības programmas  “Latvijas skolas soma” ietvaros tiešsaistē sākumskolas skolēni noskatījās Valmieras teātra izrādi “Slinkums” Toma Treiņa iestudējumā. Izrāde ir par trīs draugiem, kuriem skolā tiek uzdots uzdevums veidot radošu prezentāciju, bet viņi slinkuma vadīti neizpilda to, taču viņiem tiek dota otra iespēja. Slinkākais no draugiem pārējos aizved uz Sliņķu zemi, kur notiek treniņi…

Adventes laiks
Adventes laiks

Decembris ir neparasts laiks. Parādās patīkams satraukums par gaidāmo brīnumu. Šis ir Ziemassvētku laiks, kad Ķeipenes pamatskolas bērni sanāk kopā pirmdienas rītos, lai ieskandinātu Adventi, iedzīvinātu vērtības un ieraudzītu pasauli labākā gaismā. Sniegtu nelielus priekšnesumus un dalītos priekā. 7., 8. un 9. klases bērni bija sagatavojuši prezentāciju par cilvēkiem, kuri viņus iedvesmo un kuriem viņi…

Veidojam vidi ap mums Ogres novadā
Veidojam vidi ap mums Ogres novadā

3. decembrī Lielvārdes Kultūras namā notika Ogres novada pašvaldības 2022. gada projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” noslēguma pasākums, kurā tika izsniegti apliecinājumi par paveikto darbu. Ķeipenes pamatskolā tika īstenoti 3 projekti, kas saistīti ar dzīves kvalitātes uzlabošanu. Iedzīvotāju grupa “Ķeipenes skolēniem”  (projekta vadītāja Aelita Niedrīte) izstrādāja un veiksmīgi īstenoja projektu “Brīvdabas zaļā…

Viktorīna “Mana Latvija”
Viktorīna “Mana Latvija”

17. novembrī Ķeipenes pamatskolā notika ikgadējā erudīcijas spēle “Mana Latvija”. 5 komandas piedalījās 1.-4. klases posmā, un 7 komandas pārstāvēja 5.-9. klašu posmu. Komandas kapteiņi bija parūpējušies par vienotu un pārdomātu komandas noformējumu: vieniem tā bija piespraude, citiem vienādas lentītes, vēl kādai komandai – kopējas krāsas apģērbs. Skolas pedagogi bija parūpējušies par stacijām, kuras nebūt…

Lieliskā balva
Lieliskā balva

09.11.22 Ķeipenes pamatskola piedalījās Lieliskajā balvā Lielvārdē. Komanda tika veidota 12 cilvēku sastāva, kur piedalījās bērni no 2. – 9. klasei. Komandai bija jāveic daudz un dažādi uzdevumi, kur tika pārbaudītas viņu fiziskās īpašības un arī prāts. Šīs pasākums lieliski palīdzēja bērniem apgūt sadarbības prasmes, palīdzot vienam otram un atbalstot vienam otru. Ķeipenes pamatskolai veicās…

Stiprs kā Lāčplēsis
Stiprs kā Lāčplēsis

Lāčplēša dienai par godu Ķeipenes pamatskolā 10.11.2022 notika ikgadējās sacensības puišiem “Stiprs kā Lāčplēsis”. Zēnu uzdevums bija pieveikt šķēršļu trasi, kas tika izvietota visā skolā. Lai uzvarētu zēniem bija nepieciešams parādīt savas spēcīgākās fiziskās spējas, jo šī trase pārbaudīja viņu ātrumu, veiklību, koordināciju, spēku un lokanību. Uzdevumi nebija viegli, bet zēni ar šiem uzdevumiem labi…

18. novembra svētku koncerts
18. novembra svētku koncerts

Skaistajā, Latvijai nozīmīgajā nedēļā muzikāli brīnišķīgajā pasaulē mūs, Ķeipenes pamatskolas skolēnus, skolotājus, ieveda komponists, ģitārists Jānis Bērziņš, mācot iepazīt, saprast, iemīlēt mūzikas instrumentu- ģitāru, kā arī priecēja ar skaistām melodijām….Cik neparasts skanējums “Dzimtajai valodai”! Cik dziļi saviļņojošs ” Melanholiskais valsis”! 4.un 5.klases bērni par koncertu saka: “Patika spēlētā rokmūzika, skanējuma ritms, interesanti vērot dažādas ģitāras,…

Mārtiņdienas tirgus
Mārtiņdienas tirgus

10.11.2022 Ķeipenes skolā notika ikgadējais Mārtiņdienas tirdziņš. Tirgoties gribētāji šogad bija ļoti daudz, ar lielu radošumu un uzņēmību tika izdomāta prece, kā arī piedomāts pie tās atraktīvas realizēšanas. Piedāvājumā bija gan saldumi, kas pagatavoti kopā ar ģimeni, gan dzeramās sulas no pašu pagraba, āboli no vietējā dārziņa, bērnu veidoti zīmējumi un kartiņas, pat bižutērijas darinājumi….

Aizkraukles purvs
Aizkraukles purvs

Pumpura projekta ietvarā “DZĪVOT ZAĻI” viena no aktivitātēm ir piedzīvojums dabā, kas tiek realizēts Ķeipenes pamatskolā. Aktivitātes mērķis ir atrasties neformālā vidē, neierastos apstākļos, sniegt dalībniekiem iespēju izprast vides un cilvēka praktiskās darbības mijiedarbību, novērtēt un noskaidrot, kāpēc ir svarīgi saglabāt ekoloģiski tīrus dabas resursus, vienlaicīgi radīt vidi un apstākļus, kur pārvarot grūtības un šķēršļus,…

Novembra talka
Novembra talka

Novembri Ķeipenes pamatskola iesāka ar sakopšanas darbiem un kopējo talku. Bērni čakli strādāja un centās no visas sirds tikt galā ar lielo lapu daudzumu. Pirmā klasīte vāca papīrus un pudeles, otrā un trešā klase rīta cēlienā strādāja, savedot kārtībā skolas priekšpuses teritoriju. Vēlāk pievienojās pārējie, veicot darbus pie rotaļlaukuma un stadionā. Visiem skolotājiem liels paldies…

Ķirbīšu svētki
Ķirbīšu svētki

Arī mūsu skolā ir ienākusi tradīcija – atzīmēt Helovīndienu, ko organizē paši bērni. Tas viņiem dod prieku – pārģērbties dažādos tērpos, noskatīt labāko ķirbīti un radoši to izgrebt. Daži pat sagatavo vairākus ķirbīšus par godu šai dienai. Galvenais šajā visā notikumā ir pati gatavošanās, jo tā izdoma un radošums ir apbrīnojama: katrs rūpīgi izvēlas sev…

Ciemos pie Madlienas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes
Ciemos pie Madlienas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes

21.10. Ciemojāmies pie Madlienas skolēnu pašpārvaldes, kur bija uzaicinātas vairākas skolas: Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Jumpravas pamatskola un mēs pārstāvji no Ķeipenes pamatskolas. Pasākums bija ļoti jauks un Madlienas vidusskolas skolēni bija no sirds pacentušies: sagatavojuši priekšnesumu, izrādīja mums savu skoliņu, kā arī pārējie ciemiņi interesanti un ar humoru pārstāvēja savas skoliņas prezentāciju. Galvenais pasākuma…

Rudens nāca sētiņā
Rudens nāca sētiņā

1.-4. klašu pasākumā “Rudens nāca sētiņā” piedalījās 5 komandas, 5 komandu kapteiņi, 4 skolotājas, kur notika liela rosīšanās un darbošanās: daudz dažādu uzdevumu-rudens veltes, mandalas, orientēšanās, erudīcija, mīklas, multfilmu un grāmatu varoņu pazīšana, “mēmais šovs”, izdoma, sadarbība, radošums, svaigs gaiss, draudzība un darboties prieks! Pasākuma noslēgumā – 5.klases audzēkņi demonstrēja pašdomātas, pašiestudētas un pašparādītas ludziņas…

Rudens Valsis – 2022
Rudens Valsis – 2022

Madonā 8. oktobrī – “Rudens Valsis-2022”! Ķeipenes interešu izglītības sporta deju kolektīva “Saulstariņi” trīs 5. klases meitenes- Dana, Līva, Senda piedalījās 5.-7. klašu meiteņu SOLO grupā, kurā startēja 11 meitenes (arī dejotājas no Lietuvas). Pēc iegūtajiem punktiem, dejojot 4 dejas-lēno valsi, kvikstepu, ča-ča-ča, džaivu- visas mūsu meitenes ieguva 2. pakāpes diplomus! Priecājos, ka meiteņu stāja,…

Pretī Zelta rudenim!
Pretī Zelta rudenim!

🍁 Bija interesanti un jautri! Apskatījām ēkas, priecājāmies par skaisto dabu un apkārtni! Man ļoti patika!- LĪVA Bija interesanti apskatīt veco skolu, uzzināju, kur mācījās mans opis.- MONTA Patika izzināt Ķeipenes vēsturi un apskatīt veco skolu- DANA Skolotāja interesanti stāstīja par to, kā agrāk bērni Ķeipenē mācījās- MĀRCIS Man patika no lapām un āboliem veidot…

Sveiciens Skolotāju dienā!
Sveiciens Skolotāju dienā!

Skolas sirdspuksti ir skolēni,Bet skolas stiprums – skolotājs.Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu,Tad skolotājs ir šī luktura liesmiņa.Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skolaUn skolas dvēsele – skolotājs./ L.Krolis/ 30.09.2022 Ķeipenes pamatskolā tika svinēta Skolotāju diena. 9.klases skolēni bija sarūpējuši radošas un pārbaudījumu pilnas stacijas: sportā tika mestas bumbas grozā un futbola…

Bezmaksas pašizaugsmes programma jauniešiem
Bezmaksas pašizaugsmes programma jauniešiem

Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE” sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību laika posmā no 01.10.2022.-28.02.2023. realizē projektu “DZĪVOT ZAĻI ĶEIPENĒ!”, kura ietvaros tiek rīkots pilnībā apmaksāts pasākumu kopums, 20 Ķeipenes pamatskolas 6. līdz 9.klašu grupas jauniešiem, lai veicinātu dalībnieku izpratni par savu potenciālu, īpašībām un talantiem, sniegtu iespēju attīstīt mērķtiecību un radošo domāšanu, pilnveidotu sadarbības…

Tēvu dienai veltīta ģimenes pēcpusdiena “Visi kopā!”
Tēvu dienai veltīta ģimenes pēcpusdiena “Visi kopā!”

Ķepenes pamatskolā 9. septembrī norisinājās “Tēva dienas”  pasākums ar sportiskām aktivitātēm. Šajā pasākuma galvenais mērķis bija pavadīt labi laiku kopā ar saviem mīļajiem – tēti, mammu, brāli, māsu un kādu citu mīļu cilvēku no savas ģimenes. Lielajā dzīves skrējienā cenšamies tomēr atrast laiku, kad varam veltīt nedalītu uzmanību viens otram. 4.,5. klases skolēni oficiālajā daļā…

Zinību diena Ķeipenes pamatskolā
Zinību diena Ķeipenes pamatskolā

Aiz loga septembris, vējš sētā dzenā skumjas… (G. Račs) Septembrim arvien bijis sarežģīts uzdevums. No saldi bezrūpīgās vasaras pāriet uz melanholisko rudeni, trauslos tauriņus un draiskās vasaras puķes nomainīt pret pēdējā parādē iznākušo dabu. Pārmaiņas vienmēr līdzi nez satraukumu, bailes no jaunā… Bet pēc ziemas vienmēr nāk pavasaris, atdzimst augi un putni perē jaunus cālēnus….

“Zeltupītes” dejotāju nometne
“Zeltupītes” dejotāju nometne

Līdzīgi kā pārējie Ķeipenes pamatskolas bērni, arī Ķeipenes tautas nama “Zeltupītes” dejotāji tikās vasarā kopā, lai piedzīvotu jautrus brīžus un saliedētos kā deju kolektīvs. Šogad nometnē piedalījās 7.-9.klases dejotāji ar domu, ka viņi būs tie, kuri mēģinās tikt uz lielajiem Dziesmu un deju svētkiem vasarā. Nometne risinājās Saulkrastos pie jūras. Laiks mūs lutināja: varējām no…

Dienas nometne Ķeipenes pamatskolā
Dienas nometne Ķeipenes pamatskolā

Augustā Ķeipenes pamatskolā norisinājās dienas  atpūtas nometne, kuras galvenais uzdevums bija papildus atbalsts kopējā izglītības procesā, kā arī caurviju prasmju praktizēšana un attīstīšana 1.-3. klases skolēniem. Nometne norisinājās piecas dienas, kuru laikā starp aizraujošām aktivitātēm tika nostiprināta lasītprasme, matemātika, kā arī katra diena mācīja un ļāva dziļāk izprast kādu konkrētu caurviju prasmi. Šo dienu laikā…

Vasaras prieki “Piparos”
Vasaras prieki “Piparos”

Jūnijā, noķēruši aiz astes divas saulainas un karstas dienas, pie savas audzinātājas Daigas Cēsu novada Piparu ciematiņa vasarnīcā laiku jautri un interesanti pavadīja 3. un 4. klašu beidzēji. Cik jauki bija peldēties Piparu ezerā! Nakts pārgājiena laikā pirmo reizi ieraudzījām zālē spīdošos jāņtārpiņus! Cik garda bija skābeņu zupa un makaroni ar sieru un gaļu, kas…

9. klases izlaidums
9. klases izlaidums

11. jūnijā tikāmies ar mūsu mīļajiem 9. klases absolventiem. Pakavējāmies vēl brīdi atmiņās un laba velējumos, lai stiprinātu viņus turpmākajā ceļa posmā. Teicām viens otram mīļus vārdus un pateicāmies par kopā pavadīto laiku. Aicinājām 9. klases skolēnus ieklausīties Marijas Montesori lūgumā: „Es lūdzu mīļos bērnus, kuri var visu, kopā ar mani nest mieru starp cilvēkiem…

Tā mēs beidzām 6. klasi un sākām vasaru
Tā mēs beidzām 6. klasi un sākām vasaru

Maijā nolēmām, ka plānosim klases ekskursiju un vienojāmies, ka ekskursijā brauksim, kad būsim beiguši 6. klasi, saņēmuši liecības un varēsim no izbaudīt brīvību. 7. jūnijā rītā sākās mūsu gaidītais piedzīvojums. Siguldā bērni brauca ar rodeļiem, pacēlēju un Panorāmas ratu. Daudziem šis piedzīvojums bija pirmo reizi – bailes no nezināmā un satraukums par gaidāmo bija redzams…

Gada noslēguma kopējā tikšanās
Gada noslēguma kopējā tikšanās

Gada noslēguma diena skolā ir viena no priecīgākajām dienām skolēniem un skolotājiem, jo darbs ir izdarīts līdz galam un uz visu var paraudzīties nedaudz no malas: izvērtēt, kas ir izdevies un ko vajadzētu pilnveidot nākamajā mācību gadā. Šajā dienā vairs nenotiek mācību process, bet daudz praktiskas un interesantas lietas, kas nereti pietrūkst ikdienas mācību procesā….