Kārtība, kādā Ķeipenes pamatskolā organizē izglītības procesu un īsteno epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai