Ķeipenes pamatskolas misija –

Sadarbībā ar vecākiem, sniegt ikvienam bērnam labāko iespējamo atbalstu izglītības un audzināšanas jomā, veidojot un attīstot bērna raksturu, talantus un stiprinot bērna iekšējo gudrību viņa paša izaugsmes ceļā.

Misija. Vīzija. Virsmērķis. Vērtības.

Jaunumi

Skolotāju diena

Otrā oktobra rīts, drēgns, bet saulains, Ķeipemes pamatskolā sākās ar skolotāju sveikšanu. Ar ziediem – gan draiskiem miķelīšiem, gan nopietnajām asterēm, gan apburošajām lauvmutītēm – tikpat dažādiem un krāsainiem…
Lasīt vairāk… Skolotāju diena

1. septembris

1000 – Svinīgais pasākums pie skolas  1040 – Vecāku kopsapulce (dabaszinību kabinetā) 1040 – Audzināšanas stunda 1130 – Eksperimentālais teātris. Piedalās skolēni un vecāki (tautas namā) 1215 – Sāk kursēt skolēnu autobuss
Lasīt vairāk… 1. septembris