Ķeipenes pamatskolas misija –

Sadarbībā ar vecākiem, sniegt ikvienam bērnam labāko iespējamo atbalstu izglītības un audzināšanas jomā, veidojot un attīstot bērna raksturu, talantus un stiprinot bērna iekšējo gudrību viņa paša izaugsmes ceļā.

Misija. Vīzija. Virsmērķis. Vērtības.

Jaunumi

Mēs dejojam!!!

19. martā Ķeipenes pamatskolas sporta dejas dejojošie 16 bērni- 8 puiši un 8 meitenes kopā ar skolotāju Daigu un vecāku – līdzjutēju grupu devās uz Cēsīm, lai piedalītos Sporta…
Lasīt vairāk… Mēs dejojam!!!