Ķeipenes pamatskolas misija –

Sadarbībā ar vecākiem, sniegt ikvienam bērnam labāko iespējamo atbalstu izglītības un audzināšanas jomā, veidojot un attīstot bērna raksturu, talantus un stiprinot bērna iekšējo gudrību viņa paša izaugsmes ceļā.

Misija. Vīzija. Virsmērķis. Vērtības.

Jaunumi

Pavasara svētki

10. maijā Ķeipenes pamatskolā svinējām pavasara svētkus, par ko visi bijām ļoti priecīgi, jo ilgi neesam varējuši būt kopā – klātienē. Galdi bija klāti baltiem galdautiem, lai vēlreiz pieminēt…
Lasīt vairāk… Pavasara svētki