Ķeipenes pamatskolas misija –

Sadarbībā ar vecākiem, sniegt ikvienam bērnam labāko iespējamo atbalstu izglītības un audzināšanas jomā, veidojot un attīstot bērna raksturu, talantus un stiprinot bērna iekšējo gudrību viņa paša izaugsmes ceļā.

Misija. Vīzija. Virsmērķis. Vērtības.

Jaunumi

Mārtiņdienas tirgus

10.11.2022 Ķeipenes skolā notika ikgadējais Mārtiņdienas tirdziņš. Tirgoties gribētāji šogad bija ļoti daudz, ar lielu radošumu un uzņēmību tika izdomāta prece, kā arī piedomāts pie tās atraktīvas realizēšanas. Piedāvājumā…
Lasīt vairāk… Mārtiņdienas tirgus

Aizkraukles purvs

Pumpura projekta ietvarā “DZĪVOT ZAĻI” viena no aktivitātēm ir piedzīvojums dabā, kas tiek realizēts Ķeipenes pamatskolā. Aktivitātes mērķis ir atrasties neformālā vidē, neierastos apstākļos, sniegt dalībniekiem iespēju izprast vides…
Lasīt vairāk… Aizkraukles purvs

Novembra talka

Novembri Ķeipenes pamatskola iesāka ar sakopšanas darbiem un kopējo talku. Bērni čakli strādāja un centās no visas sirds tikt galā ar lielo lapu daudzumu. Pirmā klasīte vāca papīrus un…
Lasīt vairāk… Novembra talka