Ķeipenes pamatskolas misija –

Sadarbībā ar vecākiem, sniegt ikvienam bērnam labāko iespējamo atbalstu izglītības un audzināšanas jomā, veidojot un attīstot bērna raksturu, talantus un stiprinot bērna iekšējo gudrību viņa paša izaugsmes ceļā.

Misija. Vīzija. Virsmērķis. Vērtības.

Jaunumi

Talka pirmsskolā

Latvijas lielās talkas priekšvakarā, bērnudārzā bija manāma rosība. Visu grupu vecāki ar bērniem pulcējās pie bērnudārza, lai kopīgiem spēkiem uzkoptu un labiekārtotu bērnudārza apkārtni. Apbruņojušies ar lāpstām, grābekļiem, ķerrām,…
Lasīt vairāk… Talka pirmsskolā

Pēdējais zvans

13. maijā tikāmies visi kopā Ķeipenes tautas namā, lai atbalstītu 9. klasi pirms gaidāmajiem eksāmeniem un stiprinātu viņus ar labām domām. Ar priekšnesumiem 9. klasi sveica mūsu mazākie –…
Lasīt vairāk… Pēdējais zvans

Ģimenes diena

Ģimenē glabājas mans miers, mana pasaule, mani prieki un mani ievainojumi. Ģimene ir ar neredzamām saitēm sasieta superkomanda un vienlaikus katram cilvēkam nepieciešamais patvērums. To kopj un sargā ar…
Lasīt vairāk… Ģimenes diena