2019./2020.m.g.

Pabeigti Ķeipenes basketbola un aktīvās atpūtas laukuma atjaunošanas darbi

Šā gada 26. jūnijā Ķeipenes pagastā pie Ķeipenes pamatskolas oficiāli ir pabeigti Ķeipenes basketbola un aktīvās atpūtas laukuma atjaunošanas darbi. Rezultātā ir veikta sporta laukuma virskārtas seguma nomaiņa. Tika demontēts vecais asfalts un tā vietā ir uzliktas gumijas plāksnes, atbilstoši jaunākajiem sporta aktivitāšu normatīviem un prasībām. Projekta ietvarā tika nomainīti jauni vairogi un basketbola grozi,…

Izlaidums pirmsskolas grupiņā

Karstajā 17 jūnija rītā Ķeipenes pamatskolas pirmsskolas grupiņā bija svētku rīts. Šoreiz svētki bija par godu trim mūsu čaklajiem, atraktīvajiem, nepacietīgajiem, gudrajiem, mīļajiem bērniem GABRIELAI, SAMANTAI, EGĪLAM . Pirmsskolas izlaidums šoreiz bija savādāks nekā citus gadus, visi pulcējāmies sapostajā grupu laukumiņā, ciemos bija ieradušies tikai bērnu vecāki. Un negaidīti garām iedama ciemos atnāca arī Pejija…

9. klases izlaidums

12.jūnijā Ķeipenes pamatskolā notika 9.klases izlaidums. Ceļā ar labiem vārdiem un iedvesmojošiem novēlējumiem pavadījām mūsu jaunos skolas absolventus. Bijām vēl reizi visi sanākuši kopā: 9.klases audzēkņi, vecāki, skolotāji un skolas darbinieki un viesi, lai dalītos atmiņās, atcerētos gaišos mirkļus, kā arī iedrošinātu jauno paaudzi turpmākajam dzīves posmam. 9.klases skolēni šo gadu laikā ir saņēmuši tik…

Ķeipenes pamatskola jaunā kvalitātē

Viena gada laikā Ķeipenes pamatskolas direktore Agnese Lepse no jauna ir nostiprinājusi skolas pamatus – nokomplektēts radošs, entuziasma pilns pedagogu sastāvs, iespēju robežās atsvaidzinātas telpas, darīts viss, lai skola būtu bērniem mājīga un interesanta. Lai gan Agnese par direktori strādā tikai gadu, šķiet, ka viņa tur darbojas jau sen. Pārmaiņas skolā notikušas strauji, un jau otro…

Projekts kompetenču attīstībai – atbalsts Ķeipenes pamatskolas skolēniem

Ķeipenes pamatskolā arī 2019./2020. mācību gada otrajā semestrī aktīvi tika īstenota projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/1/001) otrā kārta. Daļa no projekta tika īstenota klātienē ar skolēniem, savukārt pēc 13. marta, kad valstī tika izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19 pandēmiju, atbalsts tika sniegts attālināti. Neskatoties un neierastajiem apstākļiem, joprojām tika nodrošināta skolēnu un…

Pēdējā mācību gada diena

Ķeipenes pamatskolā, šodien 28.05.2020 bērniem tika izsniegtas liecības. Lai arī šoreiz tas notika pēc stingra grafika, ievērojot visus drošības pasākumus, tomēr satikto bērnu sejās bija vērojams patiess prieks un ilgas pēc draugiem, skolas un skolotājiem. Laikam visa šī ārkārta situācija tomēr ļāvusi mums saprast un izvērtēt to patieso, pēc kā mēs visi ilgojamies – pēc…

Pateicība par ēšanas piegādi

Ogres pašvaldība mums deva iespēju piegādāt pusdienas bērniem uz mājām. Tie ir mūsu pašu Ķeipenes bērni, kā arī daudzi citi, kuri dzīvo Ķeipenes apkārtnē, bet mācās citās skolās. Bērni ļoti novērtē un bieži sūta isziņas ar smaidiņiem un pateicību pavārītēm par garšīgajām pusdienām. Liels prieks saņemt mīļus paldies vārdus arī no citiem bērniem. Šoreiz mums…

Lieldienas pirmsskolā

Pašlaik bērnudārzu apmeklē maz bērnu, taču tas nenozīmē, ka bērni tikai rotaļājas, bērni čakli mācās, pēda, analizē, secina.  Arī skolotājiem tas  ir radošu un izdomu pilns laiks, jo jādomā ne tikai par to ko darīs bērni grupiņā, bet nosūta darbiņus arī tiem bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu, lai mājās kopā ar ģimeni darbotos. Šoreiz nedaudz ieskatam…

Putnu vērošana aprīlī

4.un 5.aprīlis bija putnu vērošanas dienas Latvijā. Divreiz gadā miljoniem putnu caurceļo Latviju un mēdz pulcēties baros, tādēļ ir viegli apskatāmi. Ar Putnu dienām pavasarī savā dzimtenē sagaidām gājputnus, bet rudenī tos pavadām tālajā ceļā uz ziemošanas vietām. Atbildtoši situācijai sājā pavasarī to var darīt pa vienam. Daži Ķeipenes bērni un vecāki arī iesaistījās šajā pasākumā, priecējot…