Radošais dizains

Jau otro gadu skolā notiek radošā dizaina nodarbības. Katra mācību gada noslēgumā veidojam pārskatu par paveikto.

Šajā gadā 3. un 4. klases meitenes izveidoja stendu ar dažādiem materiāliem no preču iepakojumiem. Nodarbībās katrai klasei tika piedāvāta kopīga tēma, bet izpildījums un izvēlētie materiāli individuāla izvēle. Piemēram par tēmu ZIVIS varēja veidot ūdenstilpni, sienas dekoru u.c. Prezentācijai izvēlējamies katrai tēmai vienu darbiņu, kur vecie iepakojuma materiāli pārtop par mākslas darbiem un praktiskiem priekšmetiem. Izstādītie darbi parāda bērnu talantu un izdomu, bet arī uzsver pārstrādes un videi draudzīgu prakšu nozīmi mūsu ikdienas dzīvē.