Ķeipenes pamatskolas skolēni ciemojas ugunsdzēsēju depo

17. maijā pasaulē atzīmē ugunsdzēsēju un glābēju dienu.

Bruņojušies ar pašu veidotām apsveikumu kartiņām Ķeipenes pamatskolas 2., 3. un 4. klases skolēni un audzinātājas apciemoja Ķeipenes ugunsdzēsēju depo, kas atrodas ļoti gleznainā vietā, pašā Plauža krastā. Skolēni iepazinās ar ugunsdzēsēju ekipējumu, apskatīja un piemērīja 23kg(!) smago darba uniformu, “pastūrēja” pamatīgo glābšanas mašīnu un kā ķirsītis uz kūkas, karstajā dienā mēģināja novaldīt jaudīgo ūdensšļūteni.

Pasākums bija ļoti interesants, skolēniem patika. Daži aizdomājās par nākotnes profesiju, kas ļoti iespējams būs ugunsdzēsējs.

Skolēni atzina, ka visforšāk bijis laistīties ar lielo uguns dzēšanai paredzēto šļūteni, kāpt mašīnā un aptaustīt inventāru, protams, patika kustīgā, uz mucām nostiprinātā laipa, kas iestiepjas Plaudī. Ah, cik žēl, ka ūdens vēl nav sasilis, lai nopeldētos!