Venden konkurss pirmsskoliņā

Šajā mācību gadā mūsu pirmsskoliņas audzēkņi ņēma aktīvu dalību “Venden” rīkotajā zīmējumu konkursā. Bērni par piedalīšanos saņēma skaistus diplomus. Liels prieks par Diniju Tēraudi, kuras zīmējums tika apbalvots ar īpašo diplomu – “par zīmējuma māksliniecisko izpildi”.