Ciemiņi no Madlienas

16. aprīlī pie mums, Ķeipenes Cālīšu grupas bērniem, ciemojās Madlienas PII “Taurenītis” Pienenītes grupas bērni. Kopīgi darbojāmies rīta aplī, sagatavojāmies dabas pētniecībai mūsu parkā. Devāmies uz parku apskatīt, kā modusies daba pavasarī. Vērojām caur lupas stiklu kukaiņus, sūnas un visu citu, kas bija apkārt. Apskatījām, kas tālumā redzams ar binokli. Pēc dabas nodarbības kopīgi sportojām. Mums bija lieliska sadraudzības diena!

Paldies ciemiņiem par jautro kopā būšanu!