Aprīļa pilieni

Kā katru gadu, arī šogad “Zeltupītes” dejotāji devās ciemos pie “Bitītēm” uz Lauberi, kur jau daudz gadus tiek atzīmēts pavasara sadancis “Aprīļa pilieni”. Šeit ciemiņi sabrauc no malu malām: tuvākās un tālākas apkārtnes, arī no pašas Rīgas, ar kuriem ir izveidojušās draudzības saites gan skolotājiem, gan pašiem dejotājiem. Skaists un kolorīts bija koncerts un, protams, nobeigumā – dejotāju ballīte ar kārtīgām rotaļām un spēlēm.

Paldies Inesei Putromai un Ingrīdai Eglītei par brīnišķīgi noorganizēto pasākumu, kur smelties iedvesmu un prieku turpmākajam darbam!