Talantu festivāls “Urdaviņā”

Estere ar Rūdolfu piedalījās talantu festivālā Ikšķiles pii “Urdaviņā”. Bērni iepazinās ar jauniem draugiem, piedalījās rotaļās un ne tikai paši dziedāja mūzikas skolotājas Evas dziesmu “Mazās dāvaniņas”, bet vēroja citu bērnu priekšnesumus. Diena bija ļoti interesanta un emocijām pilna, visi mājas devās ar pateicībām, dāvaniņām un laimīgi. Paldies visiem, visiem kas mums palīdzēja, lai mēs varētu piedalīties.