Ar pavasari sirdī

Kā gandrīz katru gadu, esam priecīgi ar Ķeipenes pamatskolas bērniem piedalīties ikgadējā senioru tikšanās pasākumā “Ar pavasari sirdī” Ķeipenes tautas namā, kas šogad iekrita īsi pēc Lieldienām. Koncertā piedalījās paši mazākie dejotāji no Ķeipenes pirmsskolas grupiņām “Zīlītēm” un “Pūcītēm”, kā arī nu jau lielākie Ķeipenes tautas nama 1.-4. klases “Zeltupītes” dejotāji. Koncertu ar lielisku dziedājumu papildināja Ķeipenes pamatskolas 6.-9. klašu vokālais ansamblis, skolotājas Andras Ločmeles vadībā.

Paldies Dainai Zēmelei par garšīgo cienastu bērniem un tautas nama vadītājai Inesei Daugavietei par uzaicinājumu piedalīties!