Mazo mūzikas kolektīvu konkurss 2024

Šī gada 26. martā Ogres kultūras centrā norisinājās Mazo mūzikas kolektīvu konkurss. Šoreiz no mūsu skolas konkursā piedalījās jaukts sastāvs- dziedātāji no 1. līdz 6. klasei.  Žūrija mūsu sniegumu novērtēja ar I pakāpi.

Paldies visiem brašajiem un čaklajiem dalībniekiem:

Ancei, Laumai, Annai un Endijai no 1. klases, Elzai no 2., Madei un Sanijai no 3., Gabrielai un Samantai no 4., Elzai un Sabīnei no 5., Līvai, Sendai un Danai no 6. klases!!!

Mīļš paldies mūsu atbalstītāju komandai- vecākiem, skolas skolotājiem, Tautas nama darbiniekiem! Īpašs paldies Maritai Circenei par tērpu piemeklēšanu, sagatavošanu, pucēšanu pirms konkursa un atbalstu konkursa dienā! Paldies Mairitai Upeniecei par rūpēm, uzmundrinājumiem un kopā būšanu pasākumā!!! Ivo Daugavietim paldies par tehnisko nodrošinājumu!