Skatuves runas konkurss

Skatuves runas konkurss 19.02.2024. visiem – I kārta – skolā!

Viens no žūrijas pārstāvjiem Kristaps par konkursu saka: “Ļoti vērtīgs un interesants konkurss, kas palīdz skolēniem attīstīt publiskās runas prasmes un pilnveidot valodu. Tas nav viegli, tāpēc bija prieks redzēt dažāda vecuma skolēnus, kas bija apzinīgi gatavojušies. Patīkami pārsteidza pašu mazāko klašu skolēni, kuri apbūra ar savu centību un sirsnību. Tā ir stabila skolas tradīcija, kas jāturpina attīstīt katru gadu!”.

1.-4. klašu grupā:

  • 1. vietā – Made Lepse (3. kl.);
  • 2. vietā – Gabriela Kalneja (4. kl.);
  • 3. vietā – Samanta Liepiņa (4. kl.) un Dārta Škena (2. kl.);
  • Atzinība – Endijai Frīdenbergai (1. kl.); Bruno Niedram (1. kl.) un Justam Bīberam (2. kl.).

5.-9. klašu grupā:

  • 1. vietā – Dana Fedčenko (6. kl.);
  • 2. vietā – Rūdolfs Plūģis (6. kl.);
  • 3. vietā-Elza Indriksone (5. kl.);
  • Atzinība Sabīnei Eriņai (5. kl.) un Martelam Lepsim (8. kl.).

Ogres novadā skolas godu pārstāvēs 6. klases skolniece Dana Fedčenko!
Paldies ŽŪRIJAI – Inesei, Kristapam, Gundaram!
No dalībnieku teiktā – bija interesanti klausīties daudzu bērnu priekšnesumus, izbaudīt uztraukumu un pašiem piedalīties, runājot 2 darbus – dzeju un prozu!