Skolas 50 gadu jubilejas salidojums

Mīļi gaidīsim Ķeipenes pamatskolas absolventus, skolotājus, darbiniekus 2024. gada 24. augustā uz skolas 50 gadu JUBILEJAS SALIDOJUMU!