Lāčplēša dienā

Arī šogad Lāčplēša dienā dedzām svecītes un pieminējām kritušos, kas savas dzīvības atdevuši par mūsu mīļo Latviju.

Kopš pirmās Lāčplēša dienas pagājuši vairāk kā simts gadu – Bermonta armija jau sen kā uzvarēta, Latvijas brīvība jau sen kā iegūta un sen kā atkal atgūta. Un tomēr, tās nozīme nav mainījusies. Vēl aizvien brīvība nozīmē drosmi un atbildību. Drosmi pārvarēt bailes un atbildību kā sava spēka, savas varēšanas apzināšanos! Cik labi, ka ir tādi svētki un tāds brīdis, kad varam to atcerēties un pārdomāt! Ne tikai mūsu valstī, bet arī mūsu skolā. /Gundars Cauka/