Ikgadējais Mārtiņdienas tirdziņš

Jau oktobra beigās Ķeipenes pamatskolā bija jūtama papildus rosība, jo bērni zināja, ka tuvojas Mārtiņdiena. Tas nozīmē, ka arī notiks pats Mārtiņdienas tirdziņš. Katru gadu tiek krātas slepenās receptes, lai pārējos pārsteigtu, kā arī katru gadu jāatrod jauna inovatīva ideja, kas vēl nekad nav tikusi iepriekš realizēta. Patiešām bērni ir tik radoši, īsti tirgus dalībnieki, pārzinot gan mārketinga stratēģijas, gan paši būdami aktīvi tirgotāji. Peļņa kā jau parasti šajā procesā nav svarīgākais, bet gan pati dalība. Redzams, ka arī vecāki ir aktīvi līdzjutēji, kā arī pārējie pagasta ļaudis. Galvenie klienti mums katru gadu ir Ķeipenes seniori un pirmsskolas bērni. Tas prieks un gandarījums bērnu acīs ir kā apliecinājums, ka Mārtiņdienas tirdziņam būs būt:)

Paldies vecākiem un visiem, kas aktīvi atbalsta bērnu radošās idejas!