Izzinoša stacija dabas vērotājiem


Agrāk es sacīju: “Es ceru, ka viss mainīsies.” Pēc tam es sapratu, ka ir tikai viens veids, lai viss mainītos – darīt to pašam (Amerikāņu biznesa treneris un grāmatu autors Džims Rons).

Jau daudzus gadus Ogres novadā tiek rīkots konkurss “Veidojam vidi ap mums”, kurā iespējams piedalīties ikvienam novada iedzīvotājam. Jau daudzus gadus Ķeipenes pagasta PII aktīvie vecāki izmanto šo iespēju, lai vidi, kurā dzīvojam, kurā aug un attīstās mūsu bērni, padarītu mūsdienīgāku, sakoptāku, patīkamāku ikvienam Ķeipenes iedzīvotājam un viesim.

2023. gada konkursā aktīvo vecāku grupa iesniedza un veiksmīgi realizēja projektu “Izzinoša stacija dabas vērotājiem”. Tas likās tik pašsaprotami! Ķeipenes bērni jau no agras mazotnes aug saskaņā ar apkārt mītošo dabu. Vēro, pēta, analizē, izdara secinājumus un vienkārši bauda dabas maigumu un varenību.

Projekta ietvaros izdevies izdarīt daudz noderīga, par ko milzīgs gandarījums. Pirmkārt, tika pasūtīta un uzstādīta dabas vērošanas platforma, no kuras ar pārvietojamajiem binokļiem, teleskopu, “Ķeipenes dārgumu” grāmatu- uzskates materiāliem par tuvējā apkārtnē sastopamajiem augiem un dzīvniekiem, iespējams vērot dabu un tajā notiekošos procesus. Otrkārt, vecākiem kopā sadarbojoties, tika aizvadīta ražīga talka, kuras laikā tika nokrāsoti vairāki PII āra rotaļu laukumā esošie objekti, tika uzstādīts basketbola grozs, izveidota baskāju taka , kas pavasarī cer pagarināties, kopīgi tika ceptas desiņas un zefīriņi, kopīgiem spēkiem vienam otru atbalstot un rādot labo piemēru bērniem, izdevās sirsnīga apvienošanās kopīgiem mērķiem.

Treškārt, tika izremontēti un labiekārtoti divi PII kabineti. Viens no tiem kļuva par astronomijas telpu, kurā iespējams ērti iekārtoties uz mīksta paklāja un vērot dažādus zvaigznājus, ko projicē planetārijs. Savukārt, otra telpa kļuva par pirmsskolas bērniem piemērotu, labiekārtotu dabas zinību kabinetu, kurā novietots gaismas smilšu galds, vairāki bērniem piemēroti mikroskopi un to piederumi, dažādi cilvēka anatomijas modeļi, spēles, dabas zinību izzināšanas piederumi un daudzas citas aizraujošas palīgierīces plašākai pasaules iepazīšanai.

Sakām lielu, lielu paldies Ogres novadam par piešķirto finansējumu un iespēju uzlabot vidi, kurā dzīvojam!