Ogres novada pirmsskolas mūzikas skolotāju seminārs

Ogres novada Izglītības pārvalde organizēja pieredzes apmaiņas semināru pirmsskolas metodiķiem un mūzikas skolotājiem pie mums Ķeipenes pamatskolas pirmsskolas grupās. Pavisam semināru pārstāvēja 15 mūzikas pedagogi.

Ķeipenes pirmsskolas grupu mūzikas skolotāja Eva Knospiņa dalījās labās prakses piemēros, demonstrējot mūzikas stundas “Cālīšu” grupai, kurā ir bērni no 1,5 līdz 3 gadu veci un “Pūcīšu” grupas bērniem (4 – 6 gadu vecumposmam).

Vērotās stundas bija radošas, dinamiskas un pat bērnvadītas stundas, kur lielākās grupas bērniem tika dots uzdevums pašiem sakomponēt un radīt savu rudens dziesmu. Bērni izdomāja dziesmas nosaukumu “Krāsainās lapiņas” un dalījās ar dažādām idejām, kā dziesmai vajadzētu skanēt. Skolotāja Eva piedāvāja dažādus melodiju variantus, kurus tad bērni apdarināja, līdz bija apmierināti ar sasniegto.

Lai arī mazie “cālīši”, sākotnēji ieraugot ciemiņus, bija sabijušies, tomēr skolotājas Evas balss dziedājums viņus nomierināja un aicināja aktīvi līdzdarboties. Mēdz būt, ka arī tehnika pieviļ un pavadījums izgaist, tomēr ciemiņi tik labi pārķēra iniciatīvu un viņiem dziedot līdzi, izveidojās kopīgi saliedēta nodarbība visiem.

Zinot, ka brauks ciemiņi, “Pūcīšu” grupiņas bērni jau 8.00 no rīta bija dārziņā, lai gatavotu biezpienmaizes mīklu, un tā tiktu laicīgi izcepta. Jāatzīst, ka ciemiņiem biezpienmaize ļoti garšoja un tika prasīts pēc receptes.

Pēc stundu vērošanas, pedagogiem bija diskusiju sesija, kurā tika pārspriests redzētais. Šāda pieredzes apmaiņa un atgriezeniskās saites nodošana ir būtiska visiem iesaistītajiem, jo uzlabo turpmāko darba kvalitāti, kur ieguvēji ir bērni.

Pateicamies Ingai Blumfeldei par iniciatīvu organizēt šāda veida semināru pie mums un arī visai Ķeipenes pirmsskolas komandai par tik saliedētu rīcību, lai viss izdotos un iedvesmotu turpmākajam darbam!