Ciemiņi no Mārupes

18. septembrī ciemos pie “Pūcīšu” un “Zīlīšu” grupas bērniempavisam negaidīti bija atbraukuši ciemiņi no Mārupes PII “Zīļuks”.

Mārupes bērni ciemojās mūsu piparkūku valstībā, un ja jau braukuši tāluceļu, jautāja mums – vai varot atnākt ciemos. Mēs protams priecājamiespar ciemiņiem.

Kā kārtīgi bērni zinām, ka gaidot ciemiņus ir jāsakārto sava māja unapkārtne, un, protams, neiztikt arī bez garda cienasta. Jau no pašarīta bērni kopā ar skolotajām Valdu un Agati gatavojās cept gardoābolmaizi, mizoja ābolus, grieza, maisīja mīklu, smaržoja vissbērnudārzs.

Visgrūtāk ir gaidīt, un tad jau tas brīdis bija klāt, kad 23 braši zēniun meitenes kopā ar abām skolotājām Gitu un Baibu, un trīs drosmīgāmmammām ienāca mūsu mazajā bērnudārza zālē. Cik viņu bija daudz un viņiir lieli, tā teica mūsu bērni, no paša sākuma valdīja biklums, visijutāmies mazliet neveikli, bet jau pēc maza brīža bijām iepazinušies unkopā muzicējām – izspēlējām mūsu draudzības dziesmu.

Ciemiņi izstaigāja arī mūsu grupiņas, viņiem ļoti patika mūsu grupiņas,bet visvairāk patika mūsu namiņš laukumiņā.Viņi teica, ka pie mums ir ļoti mīlīgi un jauki.

Tad sekoja uzaicinājums – mums pavasarī braukt ciemos uz Mārupi. Mūsubērni jau tagad gaida šo braucienu.