Noslēdzies projekts “Piektais elements”

Ar sadraudzības pasākumu “Svētki dabā” noslēdzies projekts “Piektais elements”.🎉

Caur projekta dažādām aktivitātēm dabā Ogres un Jelgavas novada jauniešiem bija iespēja “piedzīvot” 4 stihijas: zemi, gaisu, uguni, ūdeni.💯 Izzinot katras stihijas būtību dalībniekiem:

💙 bija ļauts apzināties savu identitāti,
💙 izprast un attīstīt savu “ES”- būtni, kas vēl tikai sāk apjaust savu identitāti,
💙 izzināt sevi un savas sociālās lomas,
💙veidot savu pašizaugsmi, esot ceļā uz savu ideālo “ES” jeb piekto elementu.

Noslēguma pārgājienā, daloties iespaidos abu reģionu jaunieši atcerejās notikumus, emocijas un vērtēja ieguvumus no katra notikuma.

🙌Dienas gaitā daži no jauniešiem uzņēmās iniciatīvu novadīt visai grupai komandu saliedējošas aktivitātes, tā praktizējot apgūtās zināšanas.

Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025.gadam finansējuma ietvaros.