Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam

Vasara ir skolēnu atpūtas, kā arī radošo izpausmju laiks. Ķeipenes pamatskolas 3., 4. klašu skolēni un senioru grupa “Avotkreses” piedalījās projektā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam” ar nosaukumu “Gudru ņēmu padomiņu”.  Projekta mērķis bija papildināt zināšanas, apgūt praktiskas iemaņas kopīgi piedaloties dažādās aktivitātēs, nodarbībās un spēlēs, attīstot sadarbību.

Lūk senioru, skolēnu un vecāku atsauksmes.

Ķeipenes pamatskola!

Skolas galvenais uzdevums ir iemācīt skolēniem būt radošiem, iniciatīvas bagātiem un īsteniem skolas un sava pagasta patriotiem. Mums “Avotkresēm” bija liels prieks, ka mūs iekļāva šajā jaukajā projektā darboties kopā ar bērniem. Mēs ar viņiem izgājām  un kopā vadījām gan mācības, gan darot nelielus darbiņus, gan izklaidēs. Kā arī kopā gatavojām ēdienu un degustējām to. Pavadījām kopā kārtīgu dienas sprīdi nedēļu garumā.
Mēs iepazinām mazos skolēnus un tos iemīlējām. Viņi bija brīnišķīgi. Cerams, ka arī mēs viņiem iepatikāmies. Mēs centāmies.
Mēs “Avotkreses” priecājamies par šo brīnišķīgo projektu. Ceram uz vēl kādu sadarbību. Par to jāpateicas skolotāju kolektīvam. Novēlam, lai nepietrūkst spēka un enerģijas, un radošas dzirksts arī turpmāk. Un, lai atdodot skolēniem, pretī saņemtu emocionālu piepildījumu, kas arvien no jauna uzlādē darbam un kaut kam jaunam. Liels paldies!

“Avotkreses”

Mīļie Daina, Skaidrīte, Astrīda, Velga, Benita un Jāni!

Mēs esam tik laimīgi, ka varējām pavadīt šo skaisto nedēļu ar Jums. Jūs esat tik fantastiski!
Sākumā bijām satraukti kā pavadīsim šo nedēļu, bet tagad esam priecīgi.
Paldies par palīdzēšanu, uzmanību, mīlestību, sadarbību un kopīgo prieku!
Velga! Jūsu gatavotās pankūkas bija garšīgas un gaisīgas!
Lai Jums veicas! Uz drīzu tikšanos!
Made, Laine, Sanija, Elīna, Samanta, Gabriela, Rebeka, Markuss Z., Markuss T., Rūdolfs un skolotāja Aelita

Mūsu seniori!

Milzīgs paldies Jums visiem kopā un katram atsevišķi par šo piesātināto nedēļu!

Paldies par katru minūti, ko veltījāt bērniem! Vērtīgākā dāvana, ko otram varam sniegt ir savs laiks un nedalīta uzmanība. Mēs novērtējam!
Paldies! Bērni katru dienu aizrautīgi stāstīja par piedzīvoto. Meita sevišķi priecīga par jauniegūtām spēlēm, par ēstgatavošanu  un pat par kartupeļu mizošanu, lielījās, cik nu daudz varējuši samizot.
Paldies par kopīgu uzdevumu pildīšanu, par pacietību, to darot! Paldies par individuālu pieeju katram bērniņam! Paldies, ka dalījāties ar savu gudru padomiņu!
Lai Jums visiem laba veselība, lieliskas idejas un nezūdoša enerģija arī turpmāk!
PALDIES!

kāda Mamma