Talantu Kalves “Piektā elementa” 3. posms

Neskatoties uz vasaras brīvlaiku, 19.jūnijā Ķeipenes pamatskolas jaunieši kopā ar jauniešiem no Suntažiem, Ogres un Taurupes, piedalījās neformālās izglītības pasākumā “Piektais elements” 3.posmā, kas saucās stihija “uguns”.

Lai veidotu izpratni par to, kur un kā dabā, drošā veidā iekurināt ugunskuru un pagatavot maltīti neierastos apstākļos. Lai veicinātu izpratni par mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu. Lai izzinātu savu lomu grupā kopēju mērķu sasniegšanā. Lai saliedētos, trenētu komunikācijas prasmes un savstarpējās sadarbības spējas.

Programmas sākumā dalībnieki tika iepazīstināti ar ugunsdrošības noteikumiem, instrukcijām par to kur un kā droši un dabai draudzīgā veidā kurināt ugunskuru. Programmas turpinājumā caur teorētisku stāstījumu un praktisku darbošanos, dalībnieki: – apguva vairākus ugunskura veidus un to pielietojumu dzīvē; – uzzināja kā neizmantojot sērkociņus viegli un ātri, dažādos veidos iegūt uguni, uzturēt to, kā arī – kā iekurināt ugunskuru slapjā laikā. – uzzināja, kā pagatavot maltīti ugunskurā, ne tikai cepot desiņas, bet pagatavojot veselīgu maltīti oglēs, vai izmantojot speciāli veidotu “krāsni”.

Noslēguma sadaļā dalībnieki paši gatavoja pusdienas, sadalot lomas un atbildības, tā – savstarpēji sadarbojoties, virzoties uz mērķi. Aktivitātes tika papildinātas ar grupu, pāru vai individuāliem uzdevumiem, lai fokusētu dalībnieka uzmanību uz sevis izzināšanu un pašizaugsmi. Citu starpā, veicot uzdevumus un tiecoties uz kopēju mērķi, dalībnieki saliedējās, trenējās komunikācijas prasmēs un savstarpējās sadarbības spējās, veidoja un nostiprināja izpratni par savu lomu grupā. Mākslas terapijas metožu pielietošana darbā ar jauniešiem, radot drošu uz uzticamu vidi, palīdzēja fokusēties uz pašreizējo brīdi, identificēt, piefiksēt emocionālās reakcijas un pieredzēt saikni starp ķermeņa un emociju apzinātību.

Projektu īsteno Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE”, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstīt jauniešus, veicinot uzņēmības, iniciatīvas un jaunrades garu, izmantojot neformālās izglītības metodes.