Talantu Kalves rīkotais projekts “Piektais elements”

Mācību gada noslēgumā Ķeipenes pamatskolas jaunieši piedalījās neformālās izglītības pasākumā “Piektais elements”, kas paredzēts jauniešu izaugsmes un emocionālās labsajūtas veicināšanai.

Projekta mērķis ir Īstenot āra dzīves aktivitāšu un neformālās izglītības pasākumu kopumu, lai, veicinātu dalībnieku personīgo izaugsmi, veidotu izpratni par savu potenciālu un pozitīvu pašvērtējumu, kā arī uzlabotu psihoemocionālo labsajūtu un paaugstinātu pašapziņu, līdz ar to arī sekmējot jauniešu pilsonisko līdzdalību un paaugstinot jauniešu motivāciju iekļauties vienaudžu aktivitātēs projekta laikā un sabiedriskajās aktivitātēs ilgtermiņā.

Pirmās dienas nodarbību cilkls bija paredzēts personības izaugsmei. Tie bija dažādi piedzīvojumi dabā, lai caur dabas noslēpumu un spēku apgūtu dažādas āra dzīves prasmes, kā arī caur grūtību un šķēršļu pārvarēšanu, izmantojot neformālās izglītības metodes un piedzīvojumu terapijas instrumentus, izzinātu labāk sevi un pilnveidotu emocionālās inteliģences pamatus. Otrās dienas tēma bija stihija “gaiss”, kas ietvēra zemo un augsto virvju programmu “Augstāk par zemi” un nodarbību “Komunikācija – veiksmes atslēga visam”.

Projektu īsteno Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE”, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstīt jauniešus, veicinot uzņēmības, iniciatīvas un jaunrades garu, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam finansējuma ietvaros.