Mācību gada noslēgums

Ar 31. maiju ir izskanējis piepildītais, skaistais un radošais mācību gads. Esam no sirds visi gandarīti. Vēl priekša tikai izlaidumi mūsu mazajiem pirmsskoliņā un 9. klases absolventiem, tad arī neliela atelpa pirms jaunā mācību gada.

Tikāmies vēl uz mirkli svinīgajā brīdī, kur godinājām bērnus, kuri piedalījušies sacensībās, konkursos, olimpiādes, pasākumos Ogres novadā un Latvijas mērogā. Izrādās, ka gandrīz ikviens bērns ir pārstāvējis ar godu mūsu skoliņu. Esam priecīgi par ikviena panākumiem un uzņēmību darīt ko vairāk!

Mūs iepriecināja arī skolotājas Andras vadītais vokālais ansamblis ar skaistām un prieka pilnām dziesmām. Pēc tam sākās lielā zīmēšana, kur ikviens varēja gleznot, zīmēt uz papīra vai vienkārši ar krītiņiem izkrāsot asfaltu skolas priekšā. Paldies skolotājai Signei par pārdomātu sagatavošanos šim kopīgajam zīmēšanas procesam!

Lai visiem gaiša, saulaina un iedvesmas pilna vasara! Paldies bērniem, pedagogiem un viņu vecākiem par šo brīnišķīgo kopējo piedzīvojumu mācību gada garumā! Uz tikšanos 1. septembrī!

ar cieņu,
Ķeipenes skolas saime