Ģimenes diena “Pūcītēs”

Mana ģimene ir manas mājas, Tētis stiprs kā jumts, Sargā mūs no pasaules vētrām. Mamma kā logi visu vēro, Mīļām un redzīgām acīm. Ome un opis kā sienas, Satur mūs visus kopā, Lai mans brālis un māsa, Un pats galvenais – es, Būtu droši, ka visā pasaulē Nav labākas vietas kā ģimene!

Paldies mūzikas skolotājai Evai un sporta skolotājai Aelitai par dalību šīs dienas īstenošanai! 🌞