Pūcīšu puķu dārzs

Arī Ķeipenes PII abu grupiņu bērni piedalās rīkotajā konkursā, “Pūcīšu puķu dārzs” , kurā tika aicinātas pirmsskolas, lai veidotu savu puķu dārzu!

Šobrīd skaistās kliņģerītes ir sasētas un mazās darba rokas rūpīgi tās pieskata un rūpējas, lai tās skaisti ziedētu mūsu PII teritorijā! 🌞

Paldies #Pūcītei par iespēju, piedalīties šajā konkursā!