Skolas karogs

3. maijā Ķeipenes pamatskolā atzīmējām Latvijas Neatkarības deklarēšanas dienu, kā arī pie pusdienu galda tika uzklāti balti galdauti un nodziedāta kopdziesma “Pie Dieviņa gari galdi”, lai visa skolas saime varētu ieturēt svētku pusdienas.

Šī diena mūsu skolā bija īpaša ar to, ka skolas muzeja arhīvam tika nodots iepriekšējais skolas karogs. Savukārt no jauna tika iesvētīts jaunais skolas karogs, uz kura attēlots skolas logo, ko izgatavojusi mūsu skolas absolvente Evelīna Circene. Skolas karogā ir ieaustas arī mūsu skolas vērtības: patiesība, tikums, miers, mīlestība un labestība. Tās tad arī cenšamies iedzīvināt mūsu katra ikdienā.

“Piederēt Ķeipenes skolai liels prieks,
Jo namā šai nejūtas it neviens lieks,
Te visi kopā, vienā draudzīgā saimē,
Gan bēdās dalāmies, gan laimē.
Tā kopā augam, gudrāki kļūstam
Un labu pamatu dzīvei gūstam.
Savu skolu visi mīlam un cienām,
Neļausim pāri darīt nevienam.
Par Mieru, Patiesību, Labestību, Tikumu un Mīlestību!”
/Daiga Bombāne/