Izglītojošs pasākums par traumatisma novēršanu skolēniem

Veselības ministrijas projekta ietvaros par bērnu traumatisma profilaksi, Ķeipenes pamatskolas audzēkņi piedalījās izglītojošā pasākumā, kura laikā tika iepazīstināti ar attiecīgajam vecumposmam raksturīgākajiem traumatisma veidiem, faktoriem, kas tos veicina, to iespējamajām sekām. Pasākums notika divās daļās- vispirms teorētiskā daļa, kuras laikā skolēni aizrautīgi diskutēja, dalījās pieredzē, modelēja iespējamās situācijas un scenārijus, kā rīkoties, lai traumas negūtu. Pēc tam sekoja praktiskā daļa, kuras laikā ar spēļu palīdzību tika nostiprinātas iegūtās zināšanas. Skolēniem bija jāatpazīst situācijas, kuru laikā iespējams gūt traumas, kā arī šo traumu iespējamās sekas. Arī otrajā daļā skolēni aktīvi iesaistījās sarunās, sprieda, kā pareizi rīkoties, lai šādas situācijas nenotiktu. Pasākums bija interesants un skolēni bija apmierināti par jēgpilni pavadītu laiku, kas lika aizdomāties par savu (PĀR)drošību.

Vērojot pasākuma norisi, jāsecina, ka skolēni ir zinoši un teorētiski atpazīst situācijas iespējamiem traumatisma riskiem, tomēr, iestājoties siltajam laikam, nereti virsroku gūst zinātkāre, savu spēju pārbaudīšana, pārdrošība. Lai prakse teorijas pārbaudīšanā nebeigtos ar punu pierē vai ģipsi uz visiem vasaras mēnešiem, aicinājums lieku reizi pārrunāt drošības noteikumus, pārbaudīt vai batuti, riteņi, utt. ir gatavi sezonai, jo sagatavošanās jau ir puse uzvaras ceļā uz vasaru bez traumām.