Priecājamies par mūsējiem

28. martā Ogres Valsts ģimnāzijā noslēdzās vides pētnieku konkurss “Skolēni eksperimentē”, kurā Ogres novada skolēni iepazīstināja ar veikto pētījumu rezultātiem. Prezentācijas vērtēja klātesošie skolotāji, piešķirot punktus par eksperimenta oriģinalitāti, attieksmi pret vidi, darba prezentēšanu. 4.-6.klašu grupā visvairāk punktus ieguva un 1. vietu izcīnīja Elza Indriksone no 4. klases. Viņa prezentēja pētījumu par sīpollociņu audzēšana telpā.

Rūdolfam Plūģim- ATZINĪBA 5. klašu matemātikas olimpiādē (8.labākais rezultāts no 42 Ogres novada labākajiem matemātiķiem- piektklasniekiem)!

Visiem Ķeipenes skolā bija uzdevums zīmēt, gleznot, bet pirmkārt apzināties īpašo, skaisto un vērtīgo mūsu apkārtnē un dabā. 3 bērnu darbi ir iekļuvuši pirmajās 3 vietās Ogres novadā un tālāk tiks sūtīti uz Cēsīm, uz valsts konkursa otro kārtu.

Paši skolēni par saviem darbiņiem saka:

“Diža meža maliņā” Ambera Mia Bērzkalna:

Kas kait man nedzīvot diža meža maliņā.

Visapkārt oši, kļavi, vidū saule ritināja.

Mans sapnis ir dzīvot tādā mājiņā, pavasarī vērot pirmās lapas plaukstam, klausīties, kā no rītiem modina putnu dziesmas. Manā meža maliņā dzīvo daudz dzīvnieki, var viņus redzēt pavisam tuvu. Aug sēnes un ogas. Diženi meži un pļavas ir Latvijas bagātība.

”Manā dīķītī” Ruta Rence:

Mans mājas dīķītis ir tik pat skaists un kluss kā mana mīļā Ķeipene. Tur maliņā dzīvo manis vērotais krupītis, mēs viņu saucam par mūsmājas svētībiņu! Krupītis sargā mūsu sētas mieru un saticību. Vēlos ,lai viņu visi ciena un mīl.

”Manas dziesmas” Elza Indriksone:

Ideja radās skatoties ārā uz lielo dižozolu. Ozola zaros lūkojoties, atcerējos daudzas jaukas tautasdziesmas, gan par ozoliņu, gan citiem apdziedātiem zvēriņiem, gan darbiņiem. Zīmējot vienas dziesmas tēlus, prātā nāca jau nākamais, knapi satilpināju lapā visas idejas. Mūsu tautasdziesmas ir mīļas, jaukas un bezgala daudz! Kā viss skaistais uz pasaules.

Arī 9. klases skolniece Aleksandra Lepse piedalījās Starpnovadu 49. latviešu valodas olimpiādē un ieguva atzinību.

Skolas florbola komanda pārstāvēja sacensības Cēsu novada Skolēnu florbola turnīrā 3 pret 3, kas risinājās Zaubes pamatskolā un ieguva 4. vietu. Tie bija Sandijs Olte, Nikola Jermacāne, Liene Ozoliņa un Kristers Serma.

Mēs ļoti priecājamies par ikvienu no viņiem un lai veicas arī turpmāk! Kā arī sakām lielo paldies skolotājiem, kas palīdz bērniem sagatavoties un iedrošina izmēģināt savus spēkus ārpus skolas.