Forums “Jauniešu atkarību profilakse Ogres novadā – sākam sarunu!”

6. aprīlī Ogres novada Kultūras centrā notika forums “Jauniešu atkarību profilakse Ogres novadā – sākam sarunu!”, kurā piedalījās Ogres novada izglītības iestāžu pedagogi, skolēni, vecāki un citi interesenti.

Konferencē stāstīja par atkarības profilaksi skolās un iepazīstināja ar pētījuma rezultātiem par situāciju Latvijas vispārizglītojošās iestādēs ar pētījuma rezultātiem un atkarību profilakses rīcības plāna īstenošanu. Uzsvēra, cik ļoti jauniešiem nepieciešama sarunāšanās, tāpēc pieaugušajiem, kuri ir līdzās jauniešiem, ieteica ieplānot sarunu vai turpināt nepabeigtu sarunu, parādīt savas rūpes, pievērst uzmanību jauniešu ķermeņa valodai, iedrošināt viņus būt atklātiem un sarunāties, nevis “lasīt lekcijas”.

Konferences otrajā daļā klātesošie strādāja darba grupās, visi kopā domājot par to, kā mazināt atkarību izraisošo vielu un procesu izplatību jauniešu vidū. Pasākumā piedalījās arī Ķeipenes pamatskolas skolotāja Daiga Bombāne un speciālais pedagogs Evija Millere, kā arī skolnieces Elizabete Ločmele un Daira Kalniņa. Abas meitenes par pieredzēto saka:

– pasākums bija tiešām interesants, bija jauki strādāt ar citu skolu pārstāvjiem. Pārsteigta par pašreizējo situāciju pusaudžu vidū / Daira/.
– lekcijas bija ļoti interesantas un argumentiem bagātas. Ieinteresēja mani un lika padomāt par to, kā varētu jaunieši un pieaugušiem cilvēki izvairīties no atkarību veicinošu lietu lietošanas / Elizabete/.