Manas zaļās prasmes

15.02.2023 Ķeipenes pamatskolā bija ciemiņi no “Zaļeniekiem”, kuri kopā ar bērniem darbojās Pumpura projekta ietvarā sadarbībā ar Talantu Kalvi. Nodarbības laikā tika pārrunāti jautājumi par ilgtspējīgas attīstības domāšanas nozīmi ilgtermiņā. Nodarbības laikā dalībniekiem bija iespēja pavērtēt cilvēka dzīves veida ietekmi uz vidi un ieraudzīt iespējas samazināt dažādu resursu patēriņu savā ikdienā, tā saskatot savu personīgo ieguldījumu ietekmes uz vidi mazināšanā.

Radoši uzdevumi, kuru laikā dalībnieki veidoja kolāžu “Manas zaļās prasmes” un izspēlēja pozitīvā izaicinājuma spēli saistībā ar savu vienu “zaļo apņemšanos”.

Šīs aktivitātes palīdzēs attīstīt skolēnu prasmes pašvērtējuma veikšanā un soli pa solim virzīties uz mērķi. Nodarbības noslēgumā, domājot par nākotnes profesijas izvēli, dalībnieki veidos ideju banku ar “zaļajām” profesijām un “zaļās” uzņēmējdarbības virzieniem.