Ķeipenes pamatskolai 50

Mīļie Ķeipenes skolas bijušie, esošie skolēni, absolventi, skolotāji, skolas darbinieki!

Laiks skrien. 2024. gadā (visticamākais, ka rudenī) pulcēsimies salidojumā: tagadējai Ķeipenes skolai – 50 gadu jubileja!

Darīsim tā, lai par dalībnieku, organizētāju varētu būt ikviens no mums! Atstāsim skolai, sev, Ķeipenei, Latvijai paliekošu vērtību. Tā būs grāmata – kā burvīgs liecinājums skolas un pagasta kultūrvēsturē. Pašu sarakstīta  grāmata “Gaišo atmiņu stāsti no manas Ķeipenes skolas”. Paši būsim rakstnieki, lasītāji, lielās lugas “skolas dzīve” – atmiņu dramaturgi, režisori un pirmā plāna aktieri no daudziem gadiem! Veidosim grāmatu tā, lai pašiem patīkami rakstīt, pašiem un citiem interesanti lasīt!

Lai top stāsti par notikumiem, neparastiem atgadījumiem, saviļņojošiem brīžiem, par kurioziem un noslēpumiem, kuriem jau sen iestājies “noilgums”. Lai cauri lappusēm staro sirsnība un lielais Misters – humors. Stāsti var būt pāris rindkopās, dažās lappusēs, ja aizraujoši, arī garāki. Gaidām labus foto uzņēmumus.

Rakstiet tūlīt, neatlieciet uz pēdējo brīdi!  Viens var saņemties arī vairākiem stāstiem. Lūgums stāstu autoriem – norādīt vārdu, uzvārdu un laiku, kad mācījāties, strādājāt Ķeipenes skolā!

Manuskriptu iesūtīšanas beigu  termiņš2023. gada 23. maijs. Iesūtīšanas elektroniskā adrese: agnese.lepse@ogresnovads.lv Arī pa pastu sūtītos stāstus rokrakstā centīsimies pārrakstīt un publicēt. Skolas adrese: Ziedu iela 3, Ķeipene, Ķeipenes pamatskola, Ogres novads, LV 5062.

Literārais konsultants Andris Upenieks.

Mīļie sociālo tīklu draugi! Izplatīsim šo ziņu, dalīsimies ar draugiem un draugu draugiem!

Ar cieņu: grāmatas tapšanas un salidojuma komandas vārdā Ķeipenes pamatskolas direktore Agnese Lepse.