Veidojam vidi ap mums Ogres novadā

3. decembrī Lielvārdes Kultūras namā notika Ogres novada pašvaldības 2022. gada projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” noslēguma pasākums, kurā tika izsniegti apliecinājumi par paveikto darbu. Ķeipenes pamatskolā tika īstenoti 3 projekti, kas saistīti ar dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Iedzīvotāju grupa “Ķeipenes skolēniem”  (projekta vadītāja Aelita Niedrīte) izstrādāja un veiksmīgi īstenoja projektu “Brīvdabas zaļā klase”. Projekta  ietvaros sakārtota skolas nojume un tās teritorija. Nojume sadalīta divās daļās. Brīvdabas zaļai klasei ielikta grīda un starpsiena. Klasē uzstādīta tāfele, ievietoti galdi un krēsli. Novietoti trīs puķpodi ar ziediem. Rezultātā izveidota interesanta, radoša un skolēniem draudzīga ārpusklases telpa, kas piemērota gan mācību priekšmetu apguvei, gan kompetenču attīstībai, gan arī brīvā laika lietderīgai pavadīšanai.

Apliecinājumus par paveikto darbu saņēma arī Ķeipenes pensionāru biedrība “Avotkreses”(projekta vadītāja Daina Zēmele), ar kuru Ķeipenes pamatskolai ir ilggadēja sadarbība. Projekts “Par savējiem”, kura ietvaros tika veikti labiekārtošanas darbi jaunizveidotajā bērnu laukumiņā pie skolas- tika uzstādīti soliņi, kas jau tiek ļoti aktīvi izmantoti.

Ķeipenes pamatskolas Skolas padomes vecāki ( projekta vadītāja Maija Grosa) ar projektu  “Daudzfunkcionāla telpa Ķeipenes mazākajiem bērniem”, kura ietvaros tika izremontēta un labiekārtota pirmsskolas izglītības aktu zāle.

Projektu vadītāji pateicas savas grupas dalībniekiem par kopīgi paveikto darbu.