Aizkraukles purvs

Pumpura projekta ietvarā “DZĪVOT ZAĻI” viena no aktivitātēm ir piedzīvojums dabā, kas tiek realizēts Ķeipenes pamatskolā. Aktivitātes mērķis ir atrasties neformālā vidē, neierastos apstākļos, sniegt dalībniekiem iespēju izprast vides un cilvēka praktiskās darbības mijiedarbību, novērtēt un noskaidrot, kāpēc ir svarīgi saglabāt ekoloģiski tīrus dabas resursus, vienlaicīgi radīt vidi un apstākļus, kur pārvarot grūtības un šķēršļus, dalībnieki saliedējas, novērtē un atbalstu viens otru.

Arī mūsu skolas skolēni devās izaicinošā pārgājienā uz Aizkraukles purvu – gandrīz pašā novembra vidū, kur apguva dažādas prasmes: mācīšanos kopā, komandu veidošanas aktivitātes, radošo domāšanu un praktisko darbošanos.

Projekta skolotājas par bērniem saka: tik jautra grupa! Tik daudz smieklu un pozitīvismā! Forši skolnieki! Kompliments par to, jo var redzēt, ka ar bērniem ir strādāts- grupu darbā, pienākumu sadale, uzdevumu izpilde- atbildības sajūtā, viens otram izpalīdz. Fantastiski! 💚 Bērni malači, kaut lija lietus- neviens nesūdzējās. Viņiem paliks daudz atmiņu no šī pasākuma, jo kurš gan iet purvā novembrī 😎