Novembra talka

Novembri Ķeipenes pamatskola iesāka ar sakopšanas darbiem un kopējo talku. Bērni čakli strādāja un centās no visas sirds tikt galā ar lielo lapu daudzumu. Pirmā klasīte vāca papīrus un pudeles, otrā un trešā klase rīta cēlienā strādāja, savedot kārtībā skolas priekšpuses teritoriju. Vēlāk pievienojās pārējie, veicot darbus pie rotaļlaukuma un stadionā. Visiem skolotājiem liels paldies par iesaistīšanos un paldies arī čaklajiem rūķīšiem – mūsu skolēniem. Kā arī īpašs palies mūsu dārzniecei Maruta Grīnbergai un viņas palīdzei Sņežanai Skačkovai, ko mēs mīļi dēvējam par skudriņu. Viņas vienmēr seko līdzi skolas āra teritorijas sakopšanas darbiem un atgādina mums, kad ir laiks pievienoties un palīdzēt 🙂