Sveiciens Skolotāju dienā!

Skolas sirdspuksti ir skolēni,
Bet skolas stiprums – skolotājs.
Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu,
Tad skolotājs ir šī luktura liesmiņa.
Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola
Un skolas dvēsele – skolotājs.
/ L.Krolis/

30.09.2022 Ķeipenes pamatskolā tika svinēta Skolotāju diena. 9.klases skolēni bija sarūpējuši radošas un pārbaudījumu pilnas stacijas: sportā tika mestas bumbas grozā un futbola vārtos, tika pārbaudītas zināšanas par valstu karogiem, mūzikā jāatpazīst komponisti un dziesmu nosaukumi, ķīmijā – elementi un skābju nosaukumi, bet, kad tas viss tika godam izturēts – skolotāji tika cienāti ar maizītēm un visādiem gardumiem.

Tā kā mums ir ļoti laba sadarbība ar Ķeipenes senioriem, un 1.oktobris ir Starptautiskā senioru diena, tas svinējām šos svētkus kopā un ar prieku uzņēmām mums mīļos viesus no senioru biedrības “Avotkreses”. Gaidot viņus ciemos, kulinārijas pulciņa skolēni kopā ar skolotāju Aelitu izcepa garšīgu kūku, savukārt skolotāja Daiga visas skolas vārdā sagatavoja krāsainu rudens apsveikumu. Skolotāja Andra ar ansambli mūs iepriecināja ar muzikālu sveicienu.

Skolotāja Daiga Bombāne par piedzīvoto saka:

“Paldies 9. klases atraktīvajām meitenēm par pārsteigumiem Skolotāju Svētkos- rūpīgi izplānoto un sagatavoto uzdevumu birumu katrā pieturā, par laba vēlējumiem, humoru, par to, ka lika sajusties kā skolēniem, kuri ne vienmēr visu zina un saprot! Domāju- arī seniori pie mums jutās labi,… viņiem ļoti patika skola, arī par sadarbību- prieks!”

Skolotāja Inese Grise:

“Paldies 9.klasei par skaisto pēcpusdienu! Interesanti sagatavoti uzdevumi, kas  dažu skolotāju ierāva lielā azartā.”

Skolotāja Dzidra Leitāne:

Par skolotāju dienu! Kā klases audzinātāja esmu gandarīta par savas klases meitenēm, kuras pilnīgi patstāvīgi spēja sarīkot pasākumu, kas veltīts Skolotāju dienai. Piedaloties viktorīnās, skolotāji varēja iejusties skolēnu lomā un pārliecināties, ka ne visu vienmēr var zināt. Arī turpmāk jāļauj skolēniem rīkoties patstāvīgi.