Tēvu  – ģimenes dienas pasākums pirmsskolā

“Esam jautri”

Spītējot rudenīgi mainīgajiem laika apstākļiem, saulītei mijoties ar lietus mākoņiem 13. septembra pēcpusdienā, bērnudārza pagalmā pulcējās visi, kas mūsu bērnudārzu sauc par savējo, lai svinētu tēvu – ģimenes dienu.

Pasākuma laikā bērni kopā ar savām ģimenēm piedalījās sporta aktivitātēs. Gan mazākie bērni, gan lielākās grupiņas audzēkņi pildīja uzdevumus un startēja stafetēs. Pasākums noritēja radoši sportiskā gaisotnē, bija iespēja  izskustēties dažādās fiziskās aktivitātēs.

Pasākuma lielākā balva bija prasme būt kopā un svinēt svētkus un kaut uz mirkli aizmirsties no ikdienas rūpēm. Kopā pavadītais laiks, samīļošana un nedalīta uzmanība ir būtiskākie faktori, kas bērnam like justies laimīgam.

Paldies par atsaucību visiem pasākuma dalībniekiem.

Sporta skolotāja: A. Lazdiņa