Daudzfunkcionāla telpa Ķeipenes mazākajiem bērniem

Vasaras laikā Ķeipenes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē tika veikts sen gaidīts remonts. Ķeipenes pamatskolas Skolas padomes vecāki, piedaloties Ogres novada organizētajā projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, ieguva līdzekļus PII aktu zāles remontam un pilnveidošanai. Jāpiemin, ka šis bija pirmais remonts aktu zālē, kopš bērnudārzs tika uzcelts. Aktu zāles grīdas rekonstrukcija bija viens no svarīgākajiem uzdevumiem, jo, gadu gaitā grīdas segums bija acīm redzami nolietojies. Par piešķirtajiem līdzekļiem veiksmīgi tika atjaunota grīda, pašu spēkiem un finansēm tika nomainīts un uzlabots apgaismojums, nokrāsotas sienas, radot gaišu un mūsdienīgu telpu. Līdz šim telpa tika izmantota gan kā aktu zāle, gan sporta zāle, gan telpa, kurā PII bērni piedalās dažādos interešu pulciņos. Lai spētu vienā telpā apvienot, kā arī uzlabot pasākumu kvalitāti un estētisko noformējumu, gan dažāda veida fiziskās aktivitātes, gan svētku pasākumus, zālē par pašu līdzekļiem griestos tika uzstādīta aizkaru sliedes konstrukcija, kas svinīgos pasākumos aizsegs par projekta līdzekļiem iegādātā zviedru sienu, kā arī ļaus veidot efektīvus pasākumu noformējumus.

Lai motivētu bērnus būt aktīvākiem, otrs svarīgākais uzdevums bija izveidot bērniem saistošu kompleksu, kas rosinātu pašus bērnus ar prieku būt aktīviem un veseliem. Tādēļ par projekta līdzekļiem tika iegādāta zviedru siena, kas ļoti noderīga būs arī sporta stundās, iglu kluču komplekts, kas rosinās ne tikai fiziski darboties, bet arī attīstīs dažādas pirmsskolā apgūstamās caurviju prasmes, kā arī par saviem līdzekļiem iegādāts daudzfunkcionāls spēļu tunelis.

Tika izveidota arī baskāju taka, kuras pilnveidē tiks iesaistīti vecāki, veidojot vienotības sajūtu par kopīgu mērķi bērnu labklājībai un attīstībai.  Šis komplekss ļaus bērniem būt fiziski aktīviem dienās, kad laikapstākļu dēļ nav iespējamas aktivitātes brīvā dabā. Kompleksa elementi mērķtiecīgi izvēlēti tā, lai ikviens bērns spētu atrast sev tīkamu nodarbi, tādējādi sekmējot bērncentrētu pieeju.

Zāles remonts un daudzfunkcionālās telpas izveide ir vērā ņemams ieguldījums sabiedrības labā. Lielākie ieguvēji ir bērni , kas gaišā, patīkamā vidē varēs nodarboties ar dažādām aktivitātēm, vecāki, kuri kopā ar atvasēm pasākumus baudīs skaistā telpā, kā arī personāls, kas baudīs skaistāku un sakārtotāku darba vietu.

Autors: Maija Grosa