Pūcīšu izlaidums

26. maijs bija tā diena, kad mūsu gudrajiem, mīļajiem, nepacietīgajiem Pūcīšu bērniem aizritēja izlaidums.

Zālē pulcējās daudz viesu, kuru sejās bija pamanāms saviļņojums, smaids un arī kāda prieka asara, kad skanot skaistai dziesmai zālē lepni, satraukti un laimīgi ienāca izlaiduma bērni.

Pirmsskolās katra diena ir pilna ar pārsteigumiem un arī šajā svētku dienā bērni bija sagatavojuši viesiem dažādas aktivitātes un nelielu koncertu, kurā viņi pastāstīja par to, kāda bija ikdiena bērnudārzā, kā viņi atpūtās, priecājās, draiskojās un cik ļoti, ļoti nu viņi vēlas iet uz skolu.

Šogad uz skolu dodas 8 burvīgas meitenes un 3 zinātkāri zēni. Bērni nu ar lepnumu var teikt: paliec sveiks bērnudārzs, es jau tūdaļ būšu pirmklasnieks! Ziedu smarža un krāsaini baloni, tas viss deva iespēju vēlreiz iejusties skaistajā zelta dzīves laikā, ko visi saucam par bērnību. Šī bija neaizmirstama un skaista svētku diena arī bērnu sveicējiem. Lielu paldies sakām visiem vecākiem un vecvecākiem par sadarbību un atsaucību, kuru mijām šo gadu laikā!

Lai bērniem pavadītais laiks bērnudārzā paliek atmiņā kā skaists bērnības piedzīvojums, bet vecākiem novēlām, lai nekad nepietrūkst izturības un mīlestības, mazo ciparu un burtu gariņus lolojot!