9. klases izlaidums

11. jūnijā tikāmies ar mūsu mīļajiem 9. klases absolventiem. Pakavējāmies vēl brīdi atmiņās un laba velējumos, lai stiprinātu viņus turpmākajā ceļa posmā. Teicām viens otram mīļus vārdus un pateicāmies par kopā pavadīto laiku. Aicinājām 9. klases skolēnus ieklausīties Marijas Montesori lūgumā: „Es lūdzu mīļos bērnus, kuri var visu, kopā ar mani nest mieru starp cilvēkiem visā pasaulē”. No sirds pateicamies klases audzinātājai Dzidrai Leitānei par ieguldīto darbu, kā arī ikvienam skolas darbiniekam, kas atbalstījis šos jauniešus, lai viņi būtu drosmīgi, stipri, radoši, dzīvespriecīgi un gudri! Lai viņiem viss izdodas!