Interesanto interešu festivāls

Ķeipenes pamatskola piedalījās interesanto interešu izglītības festivālā Ogrē – 27.05.2022. Jau no rīta uz Ogri devās sportisti skolotāja Ērika un Aelitas pavadībā. Ieguvām vairāk kā astoņas 1.vietas un bērni laimīgi atgriezās ar medaļām. Vēlāk sekoja gājiens, kuru pārstāvēja skolas ansamblis ar skolotāju Andru un sarīkojumu deju kolektīvs “Saulstariņi” ar skolotāju Daigu. Tad sekoja uzstāšanās ar krāšņiem priekšnesumiem – dziesmām, sarīkojumu dejām un tautiskajām dejām. Piedalījās arī Ķeipenes tautas nama deju kolektīvs “Zeltupīte”.

Vakars noslēdzās lielajā stadionā, dejojot visiem kopā “Cūkas driķos” un “Vasaras valsi”. Noslēgumā uzstājās dziedātājs Ozols, ko bērni tik ļoti gaidīja. Lai arī diena bija gara un prasīja lielu izturību, tomēr bērni bija gandarīti un priecīgi, ieguvuši jaunus draugus no citām skolām un deju kolektīviem. Katrs varēja parādīt savas prasmes un talantus, ko bija apguvuši šajā mācību gadā ārpus mācību stundām.