Talka pirmsskolā

Latvijas lielās talkas priekšvakarā, bērnudārzā bija manāma rosība. Visu grupu vecāki ar bērniem pulcējās pie bērnudārza, lai kopīgiem spēkiem uzkoptu un labiekārtotu bērnudārza apkārtni. Apbruņojušies ar lāpstām, grābekļiem, ķerrām, spaiņiem un labu garastāvokli, devāmies veikt aktuālos darbus. Kopīgiem spēkiem tika iekārtota burvīga ugunskura vieta, ko noteikti izmantosim svētkos, kā arī nu mums būs pašiem sava vieta, kur pēc pastaigas drēgnā rudens dienā sasildīties un kopīgi uzcept kādu zefīriņu. Lai ugunskura vieta taptu, stiprie tēti nenogurdami nesa lielus bluķus un akmeņus, kamēr mammas braši cilāja lāpstas un veda velēnas. Brīnišķīgā vietā ar skatu uz ziedošo mežu, zem kupla sēru vītola,  kopīgiem spēkiem izveidojām dobi, kas ir pirmais objekts mūsu topošajā dārzā. Ar bērnu centību dobē jau iekārtojušies kartupeļi un pupas, kas stiepjot asnus pretī saulei, gaida pārējos dobes iemītniekus. Dobes veidošanā aktīvi piedalījās gan vecāki, gan bērni, bet par zālienu rūpes tika uzticētas kāda audzēkņa tēta līdzi paņemtajam trusim-zāles pļāvējam , kas atzina, ka zāle mūsu dārzā ir garšīga. Dobei tika norakta velēna un neauglīgā zemes kārta, tās vietā savesta svaiga melnzeme un komposts. Vedot zemi, talkas dalībnieku starpā izveidojās īstena sadarbība. Vedām gan ķerrās, gan nesām ar spaiņiem, viens otru nomainot un palīdzot.

Talkas noslēgumā atjaunojām spēkus ar saldu našķi un patīkamām sarunām.

Vēlreiz liels paldies visiem vecākiem, kas ieradās talkā un kopīgi labiekārtoja bērnudārza teritoriju! Talkas laikā bērni ieguva ne tikai ugunskura vietu un dobi, lielākais ieguvums bija mūsu labais piemērs par sadarbību, darba mīlestību un ticību, ka kopā varam paveikt ļoti daudz.

Liels paldies arī daiļdārzniecei Marutai, kas regulāri apkopj un padara skaistāku bērnudārza apkārtni, kā arī paldies par darba instrumentiem un ieteikumiem, kas talkā lieti noderēja!